A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása

Stephen R. Covey könyvében hét aranyszabályban foglalja össze a sikeres emberek jellemző szokásait. Miért fontosak a szokások? Mert szokásaink összessége adja jellemünket, és mert a szokásaink nagy erővel alakítják életünket.

Mik tehát azok az eredményes szokások, melyek a sikeres embereket jellemzik?

1. aranyszabály: Légy proaktív!

A proaktivitás többet jelent annál, mint hogy kezdeményezők vagyunk. Azt is jelenti, hogy emberi lényként felelősek vagyunk saját életünkért, és saját viselkedésünk elhatározásunktól függ, nem pedig a környezetünktől. Képesek vagyunk arra, hogy érzéseinket értékeinknek rendeljük alá. A proaktív ember legfontosabb tulajdonsága, hogy viselkedését pillanatnyi válaszreakciók helyett az értékei határozzák meg. Továbbá képesek vagyunk a dolgok átalakítására, és ezért vállaljuk a felelősséget. A kezdeményezés megragadása nem jelenti azt, hogy tolakodónak, erőszakosnak vagy agresszívnek kellene lennünk. Jelenti viszont a felelősségvállalást azért, hogy magunk változtassunk a helyzetünkön.

2. aranyszabály: Már a kezdetkor lásd a célt!

A céltudatos cselekvés azt jelenti, hogy már induláskor pontos képed van arról, hová akarsz eljutni. Azt jelenti, hogy tudod merre tartasz, tehát azt is jobban megérted, hogy épp most hol vagy, és hogy minden lépésed közelebb visz a  célodhoz. Rendkívül könnyű beleesni a lázas tevékenység csapdájába. Nagyon is lehetséges, hogy elfoglalt életet élsz, miközben igen kicsi az eredményességed. Ha a létrát nem a megfelelő falhoz támasztjuk, akkor minden egyes lépés a nem kívánt célhoz visz közelebb. Lehetünk nagyon tevékenyek, rendkívül hatékonyak, de igazán eredményesek csak akkor leszünk, ha céltudatos a cselekvésünk.

3. aranyszabály: A fontos dolgokat tedd az első helyre!

A hatékony menedzselés azt jelenti, hogy a fontos dolgokat tesszük az első helyre.  Míg vezetéskor arról hozunk döntést, hogy melyek a fontos dolgok, a menedzselésnél életünk minden napján ezeknek adunk elsőséget. A menedzselés fegyelmet és végrehajtást követel. E. M. Gray egész életében a sikeres emberek vonásait kutatta és a következő felismerésre jutott: “A sikeres ember rendelkezik azzal a szokással, hogy megteszi azokat a dolgokat, amelyeket a sikertelen emberek nem szívesen csinálnak. A sikeres emberek sem szívesen teszik meg ezeket. Képesek azonban arra, hogy ellenérzésüket alárendeljék a célnak.”

4. aranyszabály: Törekedj a kölcsönös győzelemre!

A kölcsönös győzelemre törekvés nem technika, hanem az emberi kapcsolatok teljes filozófiai rendszere. Valójában nem más, mint a kölcsönhatások hat paradigmájának egyike. A paradigmák a következők: nyer/veszít, veszít/nyer, veszít/veszít, nyer, nyer/nyer, vagy nincs megegyezés. A nyer/nyer olyan gondolkodásmódot jelent, amely minden emberi interakcióban a kölcsönös előnyöket keresi. Azt jelenti, hogy az egyezségek, illetve megoldások kölcsönösen előnyösek, mindegyik fél számára kielégítők. A nyer/nyer szemlélet az interperszonális vezetés egyik alapszabálya. A modell alapja a jellem.

5. aranyszabály: Először a másikat értsd meg, aztán értesd meg magad!

A kommunikációs készségünk a legfontosabb képességünk. Ha valóban hatékonyan szeretnél kommunikálni, először meg kell értened a másikat. Ez határozott paradigmaváltást követel, mert jellemzően mindenki arra törekszik, hogy megértesse magát. Ehhez az aranyszabályhoz empatikus odafigyelésre van szükség, ami nem azonos az aktív vagy reflektáló meghallgatási technikával, amikor azt ismételgetjük, amit a partnerünk mond. Empatikus odafigyelésnél a megértés szándékával hallgatod a másikat. Az empatikus, vagyis beleérző odafigyelés azt jelenti, hogy belépsz a másik vonatkoztatási rendszerébe. Megismered az ő paradigmájukat, megérted, hogy ők mit éreznek.

6. aranyszabály: Használd ki a szinergiákat!

Mi az a szinergia? Leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az egész több, mint a részek összege. A szinergia az elvekre épülő vezetés. Gerjeszti, egyesíti és felszabadítja az emberek legfontosabb erőforrásait. Ha szinergiákra építve kommunikálsz, akkor új lehetőségek, új alternatívák, új opciók előtt nyitod meg az elmédet. A magas szintű bizalommal jellemezhető, szinergián alapuló helyzet jobb eredményeket képes produkálni.

7. aranyszabály: Élezd meg a fűrészt!

A hetedik aranyszabály nem más, mint az, hogy szánjunk időt a fűrész megélezésére. Az az egyéni feladatod, hogy megőrizd és gyaparítsd a legértékesebb vagyontárgyadat, az az önmagadat. Célja az emberi természet négy rétegének: a fizikai, a lelki, a szellemi és a társas/érzelmi dimenziónak a megújítása. Ez a szabály azt jelenti, hogy természetünknek mind a négy dimenzióját fejlesztenünk kell, következetesen és rendszeresen, bölcsen és kiegyensúlyozottan. Ehhez pedig proaktívnak kell lennünk.

Cikkem Stephen R. Covey A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása c. könyv alapján írodott.