A mediáció közbenjárást, közvetítést vagy békéltetést jelent. Olyan konfliktuskezelési módszer, amely a résztvevő feleket hozzásegítő, hogy érdemben kommunikálni tudjanak egymással, és mind a kettőjük részére az érdekeit szolgáló megegyezésre jussanak. Ezzel elkerülve, hogy kapcsolatunk elmérgesedjen, vagy a drága és egyben idegeket felőrlő peres eljárásokat.

A békés megegyezés érdekében válassza a mediációt!

Mi a mediátor szerepe a konfliktushelyzetekben?

A mediátor legnagyobb előnye és egyben szerepe, hogy egy független személyről van szó. Semmilyen érdek nem fűzi egyik félhez sem.  Így biztosított, hogy a döntés nem csak a felek érdekit fogja szolgálni, de igazságos is lesz.  Az évek során már több száz sikeres mediációt vezettem le! Minden esetben a konfliktushelyzet úgy került kezelésre, hogy a felek teljes mértékben elégedettek voltak a döntéssel. Elkötelezett vagyok a békés és igazságos megoldások mellett!

A mediátor nem ad tanácsot, és nem is sugallja azt. A mediáció során egy olyan környezet biztosított, ahol a felek őszintén feltárhatják a konfliktus forrását, és ezt majd egy konstruktív beszélgetés kövesse. Az esetek többsége azt mutatja, hogy ennyi is elegendő, hogy a felek egy mindenki számára elfogadható megoldásra jussanak.

Ne őrlődj tovább, és ne bocsátkozz bele évekig elhúzódó perekbe! Keress fel engem, és oldjuk meg együtt a felmerülő konfliktushelyzetedet!

Minden problémára van egy kézenfekvő megoldás!

A mediáció a tényleges konfliktusról szól, és a mediátor úgy tereli a beszélgetés, hogy egyáltalán ne menjen át személyeskedésben, vagy olyan témába, amely nem tartozik oda. Ha egy szakképzett mediátor tereli a beszélgetés, akkor a kielégítő megoldás garantált!

Milyen esetekben nyújtok biztos segítséget a mediáción belül?